Lublin

Lublin, pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, mozaika znajduje się w przejściu między budynkami Rektoratu i Wydziałami Prawa i Administracji oraz Ekonomii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Lublin, pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, mozaika znajduje się w przejściu między budynkami Rektoratu i Wydziałami Prawa i Administracji oraz Ekonomii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego. Mozaika przedstawia znak Zespołu Pieśni i Tańca

Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego. Mozaika przedstawia znak Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej, a logo zespołu to kręcąca się spódnica z regionalnego stroju lubelskiego. Zespół istnieje od roku 1948. Fot.: Katarzyna Jankowska