Mozaika 21

ul. Sylwestra Kaliskiego 49, 01-476 Warszawa. Mozaika z motywem religijnym znajduje się na frontowej ścianie kościółka pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie.

ul. Sylwestra Kaliskiego 49, 01-476 Warszawa. Mozaika z motywem religijnym znajduje się na frontowej ścianie kościółka pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie.