Mozaika 13

K. Gąsiorowski, T. Chromy-Gąsiorowska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej, mozaika ceramiczna, zewnętrzna ściana budynku, 1976,  fot. M. Radwański, 2012

K. Gąsiorowski, T. Chromy-Gąsiorowska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej, mozaika ceramiczna, zewnętrzna ściana budynku, 1976, fot. M. Radwański, 2012

Al. Armii Ludowej 16, Warszawa. Znajduje się ona na Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Fot. Ewelina Morka.

Al. Armii Ludowej 16, Warszawa. Znajduje się ona na Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Fot. Ewelina Morka.